Nỗi đau đổi thay

"Có một triết lý rất hay trong câu thoại của bộ phim Mỹ mà chú đặc biệt ấn tượng. Mày biết là gì không?", chú Bắc trầm ngâm, sau khi nghe về bi kịch cuộc đời của Văn Thanh. "Đó là có 2 loại nỗi đau trên cuộc đời này. Một là nỗi đau tổn thương, và hai là nỗi đau thay đổi. Nếu cứ giữ mãi nỗi đau tổn thương đó, thì con người ta vĩnh viễn chịu đau đớn, thậm chí hèn nhát. Nó giống mỏ neo tàu, neo nỗi đau vào tim và neo luôn người tổn thương xuống đáy. Mày đã trải qua nỗi đau đó rồi. Giờ là lúc mày chuyển sang 'nỗi đau thay đổi'. Đau để thay đổi! Biến mỏ neo đó thành động cơ mà tiến lên!". Văn Thanh rùng hết cả mình! Lần đầu tiên trong đời, anh được nghe những lời ngấm tận tâm can đến vậy. Những lời ấy như một thứ thuốc thần kỳ, chấm vào những vết xước, vết rạch sâu hoắm trong tim Văn Thanh. Phải, phải rồi! Nỗi đau thay đổi. Chỉ có thay đổi thì mới tốt hơn, cứ giữ mãi sự tổn thương đến bao giờ??? Xem thêm