Hành trình tìm về tâm lũ miền Trung

Giờ, ngồi viết ra những dòng này, tôi càng thấy thấm thía hơn với câu nói “cho đi là nhận lại”. Đúng, tôi đã được nhận quá nhiều thứ từ chuyến đi công tác xã hội - tình nghĩa vừa qua của Báo An ninh Thủ đô. Và điều nhận được lớn nhất chính là bài học về sự tử tế. Sự tử tế ấy lan tỏa rất nhiều, và được gửi gắm trong từng món quà trao đến tay người dân vùng lũ. Xem thêm