Trí khôn của một ông quan

Rồi ông lại phát biểu tiếp, đôi chỗ giọng run lên, nghèn nghẹn. Tay thư ký của ông chuẩn thật! Rất biết xuống dòng, ngắt ý cho mạch lạc. Nên chỉ chớm đọc vài chữ, ông biết ngay đoạn này là nói về sự đau thương này, đoạn sau nói về nỗi niềm này, giọng phải nghẹn ngào, ngữ điệu phải khoan thai, chậm rãi. Đến đoạn sau nữa là kêu gọi ủng hộ, giọng phải trầm xuống, rồi bỗng vút lên đầy khí thế, quyết tâm mãnh liệt... Ái chà chà, cái hội trường vỗ tay gì mà to thế, cứ rào rào, rào rào. Xem thêm